Szelesiówka Pensjonat & SPA *** I Milcz koło Chodzieży

Entry-header image

Regulamin SPA

Regulamin korzystania ze Strefy Relaksu w Pensjonacie Szelesiówka & Spa ***

 1. Strefa relaksu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach 12:00-21:00.
 2. Szelesiówka SPA to oaza ciszy i W celu zapewnienia Państwu komfortu i prywatności prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych tylko w wyjątkowych sytuacjach. Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości. Jednocześnie informujemy, iż

Pensjonat Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem Pensjonatu Szelesiówka.

 1. Na terenie SPA jednocześnie może przybywać maksymalnie 14 osób.
 2. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą korzystać ze Strefy Relaksu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:

których stan zdrowia wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry

których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości oraz obsługi SPA.

 1. Goście spoza hotelu mogą korzystać ze Strefy SPA za odpowiednią opłatą, uiszczoną przed wejściem na obiekt według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji
 2. Goście odpłatnie mogą nabyć w recepcji głównej ręczniki oraz szlafroki, które umożliwią im korzystanie ze Strefy Po zakończonych seansach wszyscy proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników i szlafroków w

przeznaczonych na to koszach przy recepcji Pensjonatu. W przypadku niezwrócenia ręcznika lub szlafroka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł/ręcznik oraz 200 zł/szlafrok.

 1. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk oraz rejestrowanie ich możliwe jest tylko za zgodą Managera
 2. W Strefie Relaksu obowiązuje zakaz:

palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających zakłócania spokoju innym Gościom obiektu

spożywania jedzenia oraz wnoszenia gumy do żucia

poruszaniu się po Strefie Relaksu w obuwiu do tego nieprzeznaczonym biegania po terenie całej strefy

używania olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych wprowadzania zwierząt.

 1. Przed skorzystaniem z usług Stefy Relaksu należy zmienić obuwie na zastępcze (typu klapki), zdjąć biżuterię oraz przebrać się w kabinach przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego Obsługa

Pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki obsługa pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

 1. Przed wejściem do Strefy Relaksu należy starannie umyć całe ciało pod
 2. W saunie prosimy siadać na ręczniku oraz okryć nim miejsca
 3. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest nabywanie napojów dostępnych na terenie SPA, podawanych wyłącznie w bezpiecznych naczyniach z Nie będą realizowane zamówienia składane w Restauracji oraz Barze.
 4. Goście Spa ze schorzeniami in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa. Pensjonat Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.
 5. Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na odzieży, obuwiu i biżuterii spowodowane korzystaniem ze
 6. Za zniszczenia majątku SPA spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa Gościa.
 7. Należy zgłaszać personelowi obiektu wszelkie usterki oraz nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo Gości oraz eksploatację centrum
 8. Pensjonat Szelesiówka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.
 9. Pomieszczenie SPA jest monitorowane w celach bezpieczeństwa, ich zapis nie jest Przez wejście na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Gości.
 10. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych wszystkie osoby znajdujące się na terenie Strefy Relaksu Pensjonatu Szelesiówka są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Ewentualne skargi, wnioski i

zażalenia należy zgłaszać Menadżerowi Pensjonatu.

 1. Korzystanie ze Strefy Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego

Pensjonat Szelesiówka & Spa ***

Milcz 1 | 64-800 Chodzież | pensjonat@styromap.pl Recepcja +48 884 884 935 | menager +48 500 048 297

Zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem korzystania ze Strefy Relaksu w Pensjonacie Szelesiówka i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

…………………………………………….

Data, Podpis

Regulamin korzystania ze Strefy Relaksu w Pensjonacie Szelesiówka & Spa ***

 1. Strefa relaksu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach 12:00-21:00.
 2. Szelesiówka SPA to oaza ciszy i W celu zapewnienia Państwu komfortu i prywatności prosimy o

korzystanie z telefonów komórkowych tylko w wyjątkowych sytuacjach. Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości.

Jednocześnie informujemy, iż Pensjonat Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem Pensjonatu Szelesiówka.

 1. Na terenie SPA jednocześnie może przybywać maksymalnie 14 osób.
 2. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą korzystać ze Strefy Relaksu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:

których stan zdrowia wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry

których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości oraz obsługi SPA.

 1. Goście spoza hotelu mogą korzystać ze Strefy SPA za odpowiednią opłatą, uiszczoną przed wejściem na obiekt według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji
 2. Goście odpłatnie mogą nabyć w recepcji głównej ręczniki oraz szlafroki, które umożliwią im korzystanie ze Strefy Relaksu. Po zakończonych seansach wszyscy proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników i szlafroków w przeznaczonych na to koszach przy recepcji W przypadku niezwrócenia ręcznika lub szlafroka Gość

zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł/ręcznik oraz 200 zł/szlafrok.

 1. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk oraz rejestrowanie ich możliwe jest tylko za zgodą Managera Pensjonatu.
 2. W Strefie Relaksu obowiązuje zakaz:

palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających zakłócania spokoju innym Gościom obiektu

spożywania jedzenia oraz wnoszenia gumy do żucia

poruszaniu się po Strefie Relaksu w obuwiu do tego nieprzeznaczonym biegania po terenie całej strefy

używania olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych wprowadzania zwierząt.

 1. Przed skorzystaniem z usług Stefy Relaksu należy zmienić obuwie na zastępcze (typu klapki), zdjąć biżuterię oraz przebrać się w kabinach przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego Obsługa

Pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki obsługa pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

 1. Przed wejściem do Strefy Relaksu należy starannie umyć całe ciało pod
 2. W saunie prosimy siadać na ręczniku oraz okryć nim miejsca
 3. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest nabywanie napojów dostępnych na terenie SPA, podawanych wyłącznie w bezpiecznych naczyniach z Nie będą realizowane zamówienia składane w Restauracji oraz Barze.
 4. Goście Spa ze schorzeniami in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa. Pensjonat Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.
 5. Szelesiówka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na odzieży, obuwiu i biżuterii spowodowane korzystaniem ze
 6. Za zniszczenia majątku SPA spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa Gościa.
 7. Należy zgłaszać personelowi obiektu wszelkie usterki oraz nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo Gości oraz eksploatację centrum
 8. Pensjonat Szelesiówka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.
 9. Pomieszczenie SPA jest monitorowane w celach bezpieczeństwa, ich zapis nie jest Przez wejście na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Gości.
 10. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych wszystkie osoby znajdujące się na terenie Strefy Relaksu Pensjonatu Szelesiówka są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Menadżerowi Pensjonatu.
 11. Korzystanie ze Strefy Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego

Pensjonat Szelesiówka & Spa ***

Milcz 1 | 64-800 Chodzież | pensjonat@styromap.pl Recepcja +48 884 884 935 | Manager Pensjonatu +48 500 048 297